Remembrance
Miscellaneous
Page content in Latvian language

Saistītā informācija

Logo konkurss

Starptautiskā noslēguma konference

Jūnija pašā sākumā viesnīcā SemaraH Hotel Spa Lielupe norisinājās Jūrmalas Valsts ģimnāzijas koordinētā starptautiskā Erasmus+ projekta „Atcere – totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā – uzlabojot skolēnu mācīšanās motivāciju vēsturē ar informācijas tehnoloģiju palīdzību” noslēguma starptautiskā  konference.

Konferenci apmeklēja vairāk nekā 100 dalībnieku gan no Valsts ģimnāzijām, Jūrmalas un citu pilsētu skolu pārstāvji, gan dažādu sabiedrisko un profesionālo organizāciju pārstāvji, Jūrmalas domes un Izglītības pārvaldes darbinieki, gan ārvalstu viesi no Igaunijas, Lietuvas, Beļģijas, Nīderlandes, Itālijas, Vācijas, Slovākijas un izglītības eksperti no Portugāles.

Konferencē uzstājās  psiholoģijas profesore Māra Vidnere ar pētījumu „Latvijas represēto personu traumatiskā pieredze kā vēsturiskās apziņas fenomens” un vēsturnieks, skolotājs Mag.hist. Valdis Klišāns ar tēmu „Jauniešu izpratne par totalitārismu un tā vēsturi Austrumeiropas valstīs”.

Konferences dalībniekiem bija iespēja piedalīties četrās darbnīcās, kuras vadīja Latvijas un ārvalstu pedagogi un vēstures eksperti Mag.hist. Danute Grīnfelde, Mag.hist. Dāvis Pumpuriņš, Dr. Wims Kratsborns no Nīderlandes un Mag.paed. Hugo Verkests no Beļģijas. Konferences dalībnieki pozitīvi vērtēja lektoru saturisko sniegumu.

Interesantu salīdzinājumu par Baltijas valstīm prezentēja Tartu universitātes profesore Kristi Koiva  par kopīgo un atšķirīgo trīs Baltijas valstu uztverē, nacionālo identitāti un stereotipiem runā „Skatiens nākotnē – Baltijas jauniešu attieksme pret migrāciju”.

Konferences video fragmenti

Sandra Rone, Jūrmalas Valsts ģimnāzija (Latvija)

JVĢ direktore, starptautiskā projektā iesaistīto valstu vadītāja, Dr.paed. Sandra Rone atklāja konferenci un iepazīstināja ar projekta mērķiem, gaitu un rezultātiem.

Valdis Klišāns, Vēstures skolotāju biedrība (Latvija)

Mag. hist. Valdis Klišāns (Vēstures skolotāju biedrība, Latvija) – “Jauniešu izpratne par totalitārismu un tā vēsturi Austrumeiropas valstīs”.

Dr. habil. psych., Dr. oec. Māra Vidnere (Latvija)

Dr. habil. psych., Dr. oec. Māra Vidnere (Latvija) – “Latvijas represēto personu traumatiskā pieredze kā vēsturiskās apziņas fenomens”.

PhD Kristi Koiv, Tartu universitāte, Izglītības institūts (Igaunija)

PhD Kristi Koiv (Tartu universitāte, Izglītības institūts, Igaunija). “Skatiens nākotnē – Baltijas jauniešu attieksme pret migrāciju”.

Maciej Madeksza, Karol Choragiewski, Olštinas ģimnāzija (Polija)

Erasmus+ un  IKT (Maciej Madeksza, Karol Choragiewski, Olštinas ģimnāzija, Polija).

Teātra izrādes

Divas teātra izrādes – „Sadedzinātās grāmatas” (Birštonas ģimnāzijas teātris no Lietuvas) un „Tikai viens mirklis un…” (Jūrmalas Valsts ģimnāzijas teātris) – ļāva konferences dalībniekiem ielūkoties vēstures notikumos no cita skatu punkta. Lietuvieši spilgti attēloja skarbās deportācijas uz Sibīriju padomju laikā. Turpretī latviešu teātra grupas sniegumā bija ceļojums laikā atpakaļ uz 1941. gadu un tika atklātas pret ebreju tautu vērstās represijas.

Izrāde "Tikai viens mirklis un..."

Jūrmalas Valsts ģimnāzija (Latvija)

Izrāde "Sadedzinātās grāmatas"

Birštonas ģimnāzija (Lietuva)

Izstāde konferences ietvaros

Mag.paed., EFIAP Zigurds Bilzonis (Latvija)

Foto galerija