Remembrance
Materials for lessons
 

Metodiskais materiāls vēstures stundai

Vizuālais vērtures avots – deportāciju liecinieks

Deportācijas – padomju totalitārā režīma lielākais noziegums pret latviešu tautu

Materiāls skolotājiem

Materiāls stundai