Remembrance
Interviews with People Who Lived under Totalitarianism
Page content in Latvian language

Intervijas

Iesaistoties šajā projektā mēs galveno uzmanību pievērsām jautājumam par deportācijām 1941. un 1949. gadā. Ar Jūrmalas  politiski represēto apvienības vadītājas O.H. Koziorovas  atbalstu tikāmies ar vairāk nekā 30 Jūrmalā dzīvojošajiem represētajiem cilvēkiem, kuru likteņus noteica padomju totalitārais režīms. Pierakstījām viņu atmiņas par šiem viņu dzīves gadiem. Tikšanās brīžos fotogrāfējām un uzņēmām atsevišķus  video materiālus.  Lielākā daļa no apciemotajiem cilvēkiem labprāt dalījās atmiņās par kādu konkrētu dzīves posmu izsūtījuma laikā. Visās intervijās tika pausts optimistisks redzējums, neskatoties uz traģiskajiem viņu dzīves notikumiem. Izlasiet šo cilvēku dzīves stāstus, kuros tik daudz gudrības!

Rita Papiņa

Rita Papiņa bija viena no nedaudzajām sirmajām kundzēm, kuras atļāva viņas stāstījumu arī filmēt.